ในระหว่างการเดินทางเข้าสู่ห้องเก็บของใจ
การได้อยู่ในที่ที่สงบ
และสภาพแวดล้อมที่คุณพร้อมจะเข้าสู่
"ห้วงความคิดของตัวเอง"
จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นที่สุด